חוזים מסחריים וחוזי נדל"ן (מקרקעין), מכירה/קניה ושכירות

 

עריכת חוזים בכל הנושאים ובכלל זה חוזים במקרקעין (רכישה, מכירה ושכירות של נכסים).

המשרד מתמחה בעריכת כל סוגי החוזים כגון: הסכם עבודה, הסכמים עם קבלנים, הסכמי הלוואה ועוד.
המשרד מטפל גם במצבים של הפרות חוזה על ידי אחד הצדדים וטיפול באכיפתו או ביטולו לפי הצורך והעניין.

 

חוזים מסחריים וחוזי נדל"ן (מקרקעין), מכירה/קניה ושכירות