חיפוש
  • משרד עו״ד בנימין משיח

ייפוי כוח מתמשך

עודכן: 5 במרץ 2020

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח (אחד או יותר) עליו הוא סומך, שיוכל לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו בעתיד. אפשר לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית, עניינים אישיים (כולל רפואיים) בענייני רכוש, בכולם או בחלקם. ייפוי הכוח המתמשך בא להחליף את רוב המקרים בהם נזקק האדם לאפוטרופוס, שבמקרים רבים מונה ללא יכולת של החסוי לקבוע את זהותו.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואלו החלטות לקבל, והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת החלטות.


עוה"ד בנימין משיח מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.

למידע נוסף והסבר מקיף ניתן לפנות למשרדנו.7 צפיות0 תגובות