עניינים אזרחיים – חוו"ד והכנת מסמכים משפטיים שונים

 

גיבוש ומתן חוו"ד בעניינים שונים, ייעוץ משפטי והכנת מסמכים ואישורים משפטיים בהתאם ולפי צרכי הלקוח במגוון נושאים משפטיים.

 

עניינים אזרחיים – חוו"ד והכנת מסמכים משפטיים שונים